Trên đây là các nguyên nhân tại sao kho lưu trữ tin trên Facebook bị mất và cách khôi phục. Chúc bạn thực hiện thành công để dùng tính năng tin Facebook thoải mái nhất nhé!